Polecamy

Pęknięty tynk na ścianie zewnętrznej - co z tym zrobić

Pęknięcia tynkuPęknięty tynk na ścianie zewnętrznej - co z tym zrobić.

Zazwyczaj przyczyną jest zawilgocenie murów lub elewacji. Często pojawiają się w strefie cokołowej lub poniżej tarasów. Naprawy mogą być dokonane, jeśli zyskamy pewność, że sytuacja się nie powtórzy. Trzeba więc usunąć problem, osuszyć mur i dopiero wtedy remontować elewację. To tylko kilka przyczyn pękania i odspajania się tynku. Może ich być znacznie więcej. Wielokrotnie winę ponoszą tynkarze, którzy źle wykonali swoją robotę. Często też przyczyna tkwi w kiepskiej jakości lub źle przygotowanej zaprawie tynkarskiej. Należy pamiętać, że aby skutecznie naprawić tynk, trzeba poznać przyczynę uszkodzeń i ją wyeliminować. Ustalenie, co jest przyczyną pęknięcia tynku na ścianie zewnętrznej, to kluczowa informacja dająca podstawy do podjęcia naprawy tynku. Niestety, sami raczej nie zdołamy odpowiedzieć na takie pytanie. Warto skorzystać z pomocy konstruktora, rzeczoznawcy budowlanego lub doradcy technicznego firmy sprzedającej chemię budowlaną. My podajemy kilka przykładowych przyczyn powstawania rys, pęknięć i odspojeń w tynku. Natomiast pęknięcia tynku w narożach otworów okiennych lub drzwiowych świadczą o tym, że źródło problemu tkwi w konstrukcji budynku. Przeważnie pojawiają się, gdy dom został otynkowany, zanim przestał osiadać, czyli wcześniej niż po kilku miesiącach od zakończenia budowy do stanu surowego. Można je łatwo naprawić, gdy budynek zakończy osiadanie.

Rysy i pęknięcia w ścian w okolicy dachu

Gdy pojawiają się w pobliżu dachu, mogą być spowodowane rozszerzalnością termiczną źle ocieplonego stropodachu. Jego płyta może wtedy napierać na ściany, powodować naprężenia i pękanie tynku. Można je łatwo naprawić po dociepleniu stropodachu. Pęknięcia nieregularne. Biegną przeważnie w kierunku pionowym. Pojawiają się tam, gdzie zapomniano zrobić w tynku szczelinę dylatacyjną. Odmienne materiały różnie pracują. W efekcie może dojść do miejscowych naprężeń. Jeżeli brak na ich styku dylatacji lub odpowiedniego zbrojenia (na przykład z siatki z włókna szklanego), dojdzie do spękań. Radą będzie zrobienie dylatacji lub wzmocnienie połączenia pasem siatki. Pęknięcie można naprawić, wykonując jednocześnie brakującą dylatację. Gorzej, jeśli okaże się, że brakuje wymaganej dylatacji w warstwie muru. Wtedy taka naprawa nic nie da i pęknięcia powrócą.

Odspojenie i odpadanie tynku

Przyczyną jest zawilgocenie murów lub elewacji. Często pojawiają się w strefie cokołowej lub poniżej tarasów. Naprawy mogą być dokonane, jeśli zyskamy pewność, że sytuacja się nie powtórzy. Trzeba więc usunąć problem, osuszyć mur i dopiero wtedy remontować elewację. To tylko kilka przyczyn pękania i odspajania się tynku. Może ich być znacznie więcej. Wielokrotnie winę ponoszą tynkarze, którzy źle wykonali swoją robotę. Często też przyczyna tkwi w kiepskiej jakości lub źle przygotowanej zaprawie tynkarskiej. Należy pamiętać, że aby skutecznie naprawić tynk, trzeba poznać przyczynę uszkodzeń i ją wyeliminować. Naprawa pęknięć tynku : Jeśli nie przechodzą przez całą grubość warstwy tynku (rysy), na drugi dzień po oczyszczeniu i zagruntowaniu wypełnia się je lub – gdy są płytkie i wąskie (szerokość do 0,3 mm) – szpachluje powierzchniowo zaprawą naprawczą o takiej samej ziarnistości jak tynk lub masą używaną w systemach ETICS do wykonywania warstwy zbrojonej. Głębokie pęknięcia trzeba poszerzyć, oczyścić i zagruntować. Wypełnia się je zaprawą naprawczą, wtapia pas siatki zbrojącej z włókna szklanego i szpachluje tą samą zaprawą. Należy skuć tę część tynku, która słabo przylega do podłoża, oraz jeszcze trochę tynku wokół. Po odkurzeniu podłoża gruntuje się je, aby zmniejszyć chłonność muru i poprawić przyczepność tynku. Do wypełnienia dziury wykorzystuje się taki sam rodzaj tynku, jaki jest na ścianie. Wypełnienie dziur w tynku należy wykonać po oczyszczeniu i zagruntowaniu wypełnia się je tynkiem.

Jak naprawić tynk przy użyciu preparatu - Cekol

Drobne uszkodzenia możemy usunąć stalową szpachlą. Jeśli pod spodem mamy ścianę ceglaną, usuwamy tynk ze spoin na głębokość paru centymetrów. Następnie nakładamy na oczyszczone miejsca emulsję gruntującą CEKOL DL - 80. Preparat ten zmniejsza chłonność podłoża. W praktyce oznacza to, że zagruntowane podłoże nie będzie pochłaniało wody z zaprawy wyrównującej, a tym samym nie będzie ona zbyt szybko wysychać, nie popęka i będzie miała dobrą przyczepność do podłoża. Jeśli naprawiamy niewielkie ubytki polecam zaprawę wyrównującą CEKOL ZW - 05. Zawartość opakowania wsypujemy do zimnej wody w proporcji 0,14 do 0,18 litra wody na 1 kg suchego proszku i dokładnie mieszamy - najlepiej za pomocą mieszadła kubełkowego. CEKOL ZW - 05 nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu; zachowuje swoje właściwości przez ok. 2 godziny. W razie gęstnienia należy masę energicznie wymieszać, ale nie dolewać wody. Zaprawę CEKOL ZW - 05 nakładamy cienką warstwą, to znaczy o grubości do około 5 mm. Używamy do tego kielni lub gładkiej stalowej pacy. Zaprawę nanosimy na ścianę od dołu aż do całkowitego wypełnienia ubytku. Starajmy się przesuwać kielnię skośnie od dołu do góry i dociskać zaprawę do powierzchni. Cienką warstwę zaprawy rozcieramy nieco poza granicami uszkodzenia, bowiem w miejscu, gdzie nowy tynk styka się ze starym mogą pojawić się nowe pęknięcia. Jeśli z kolei usuwamy większe ubytki lepiej jest zastosować zaprawę wyrównującą CEKOL ZW - 04. Przygotowujemy ją do użycia tak samo, jak poprzednią zaprawę, ale w proporcji 0,16 do 0,20 litra wody na 1 kg suchego proszku. W ciągu 2 godzin zaprawa ta zachowuje swoje właściwości. Zasady nakładania jej są takie same, jak zaprawy CEKOL ZW - 05. Świeżo nałożoną zaprawę pielęgnujemy w sposób typowy dla zapraw cementowych.Po całkowitym wyschnięciu zaprawy, którą odnawialiśmy tynk, możemy wykończyć ścianę według upodobań.